Spełniając swój obowiązek wynikający z przepisów RODO chcemy poinformować w jaki sposób przetwarzane są przez nas dane osobowe osób korzystających z serwisu www.wirex.pl, a przede wszystkim poinformować o prawach wynikających z przepisów, które będą przysługiwały osobom, które powierzyły nam swoje dane osobowe.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, za wyjątkiem sytuacji, gdy prawo obliguje do ich podania, np. prawo skarbowe, przepisy o rachunkowości lub ich podanie jest niezbędne do zrealizowania przez Administratora zamówionych usług.

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych jest W-IREX Przedsiębiorstwo Prywatne Wiesław Ciura, dalej zwany Administratorem, który zarządza stroną internetową www.wirex.pl. Administrator zawarł na podanej stornie oferty sprzedaży swoich produktów oraz umożliwia nawiązanie z nim kontaktu poprzez formularz kontaktowy i podanie adresu e-mail.

W jaki sposób można skontaktować się w spawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adresem email: wirex@wirex.pl.

Jakie dane zbieramy?

 1. Dane niezbędne do odpowiedzi na przesłane zapytania w formularzu kontaktowym tj. imię, nazwisko, adres e-mail.
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze sklepów internetowych w następujących celach: dostosowywania zawartości strony internetowej i platform zakupowych do indywidualnych preferencji osób odwiedzających stronę (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron serwisu oraz prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony serwisu (Google Analytics). Google Analytics daje Administratorowi strony statystyczne wyniki odwiedzin, jednakże w tym celu gromadzi dane osobowe:
  • unikalny identyfikator reklamowy użytkownika
  • adres IP
  • lokalizacja
  • aktywność w internecie
 3. Dane niezbędne do sfinalizowania transakcji po zakupie oferowanego produktu: imię nazwisko, telefon, e-mail, dane adresowe, dane odbiorcy towaru – dopiero w momencie zakupu, w związku z czym otrzymają Państwo wówczas stosowną informację o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.


W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej są przetwarzane dane osobowe?

 1. Dane klienta oraz dane osobowe osób korzystających ze stron internetowych klienta w celu realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 2. Odpowiedzi na pytanie przesłane za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest utrzymanie relacji z klientem. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji z klientem.
 3. Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność, do czasu wniesienia sprzeciwu.
 4. Dla celów statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności, do czasu gdy posiadamy dodatkową inna podstawę prawną przetwarzania – w razie gdy podstawę utracimy dane ulegają anonimizacji


Komu są przekazywane dane osobowe?

Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności. Administrator może także powierzać dane innym podmiotom, które wspierają działalność firmy, np. obsługa księgowa, prawna, kadrowa, ubezpieczeniowa, hostingodawca, firmy obsługujące Administratora pod względem IT, portale za pomocą, których dokonujesz płatności oraz firmy kurierskie, które dostarczają towary.

Czy istnieje obowiązek podania danych osobowych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, za wyjątkiem sytuacji, gdy prawo obliguje do ich podania, np. prawo skarbowe, przepisy o rachunkowości lub ich podanie jest niezbędne do zrealizowania przez Administratora zamówionych usług.

Jakie są uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych?

Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Można także skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych, np. w celach marketingu bezpośredniego.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie jej danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, współpracy gospodarczej lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy z nami – 6 lat od daty zakończenia wykonywania umowy czy dostawy produktu, do końca roku kalendarzowego, w którym upływa ww. okres.

Dane osobowe oznaczone na fakturach i innych dokumentach zakupowych będą przechowywane przez okres odpowiadający przepisom polskiego prawa podatkowego (5 lat).

Inne dane będą przechowywane przez okres użytkowania poczty elektronicznej z zapewnieniem okresowego usuwania wiadomości i załączników (np. złożone zapytanie przez formularz kontaktowy

Pozostałe informacje

Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Dane zbierane przez stronę internetową są chronione poprzez wprowadzone zabezpieczenia i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i aktami wykonawczymi do Rozporządzenia oraz obowiązującym prawem polskim.