Niska rampa załadowcza RZ/CZ-1

przystosowana jest do załadunku drewna tartacznego. Doskonale sprawdza się z naszymi pilarkami typu CZ-1/ZM oraz CZ-1/WZM, gdyż sterowanie umieszcza się na pulpicie. Zastosowanie rampy załadowczej znacząco zwiększa wydajność pracy.

Niska rampa załadowcza najlepiej sprawdza się w przypadku przecierania surowca dłuższego niż 6,5 - 7 m (dla tych długości stosuje się rampę podwyższoną na stopach typu RZ/CZ-1). Istnieje kilka wariantów aplikacji urządzenia, między innymi kiedy ogranicza nas miejsce w hali/budynku, bądź gdy sporadycznie zdarza nam się przecierać dłuższe kłody - wówczas niska rampa służy jako magazyn krótszych elementów, i nie koliduje z ewentualnym załadunkiem dłuższych kłód.

 niska rampa

Dane techniczne

Wymiary gabarytowe
  • długość 4800 mm (4000 mm przestrzeni załadowczej),
  • szerokość 2220 mm,
  • wysokość 260 mm na przestrzeni załadowczej
Waga
720 kg
Pozostałe dane
  • 3-torowy podajnik łańcuchowy z rozstawem 800 mm i 1200 mm 
  • zasilanie hydrauliczne