Chłodnica obrotowa

Gorący materiał wchodzi do pojemnika przez wlot zaworu obrotowego.Dystrybutor może być zainstalowany poniżej zaworu obrotowego w celu zapewnienia iż materiał jest równomiernie rozprowadzony w chłodnicy. Materiał chłodzi się we  wnętrzu pojemnika przez powietrze, które przepływa przez ekstraktor i wychodzi przez wylot .

Temperatura materiału jest kontrolowana za pomocą czujnika , który utrzymuje ja na ustalonzm  z góry poziomie. Jak tylko materiał osiąga określoną wartość, ekstraktor aktywuje się w celu wyładowania materiału przez lej samowyładowczy.

Jeśli wartość spada poniżej poziomu czujnika rozładowanie zostaje przerwane. W celu zapobieżenia zatykaniu się chłodnicy, zainstalowany jest czujnik, który po aktywowaniu powoduje zatrzymanie doprowadzania materiału do chłodnicy .