SYSTEMY KOGENERACYJNE

Kogeneracja z biomasy jest procesem optymalizacji energii dla skojarzonych energii elektrycznej i energii cieplnej w postaci gorącej wody.  Zakład kogeneracji z biomasy jest znacznie tańszy w połączeniu z zakładem produkującym pellet, a odzyskiwanie energii cieplnej, znacząco zwiększa wydajność suszenia dla całego systemu. Kogenerator znajduje się pomiędzy kotłem biomasy i suszarnią. Składa się z  turbiny, wymienników ciepła i różnych innych obwodów.

 

Na tym etapie, ciecz paruje w wysokich temperaturach , napędza turbinę, która wytwarza energię elektryczną generując gorącą wodę, która jest przenoszona do suszarni i wykorzystywana w procesie produkcji pelletu. Wyprodukowana energia elektryczna może być sprzedawana do sieci elektroenergetycznej lub użyta w celu zaspokojenia potrzeb zakładu. Costruzioni Nazzareno przewiduje możliwość zainstalowania turbin o mocy w zakresie od 0,2 do 5 MW MW.