Oczyszczenie pelletu

Projektujemy i budujemy przesiewowacze do pelleu oraz systemy oczyszczania, które zapewniają czystość produktu, a także pozawalają odzyskać materiał, który może być ponownie wykorzystany w cyklu produkcyjnym.

Nasza oferta obejmuje :   -  Przesiewacze obrotowe ;   - Przesiewacze oscylacyjne ;   - Przesiewacze wibracyjne .


Funkcja Start/Stop jest kontrolowana z panelu centralnego, z poszczególnmi fucnkjami.

Systemy te są przez nas projektowane, budowane i testowane co minimalizuje jakiekolwiek
ryzyko problemów przy instalacji, uruchomieniu, użytkowaniu, montażu i demontażu, konserwacji i naprawie.