INSTALACJA PELLETOWA

Nasza Firma buduje linie zapewniając klientowi maksymalne wsparcie,
starannie wspomagając go zwłaszcza w początkowym etapie rozwoju projektu,
zgodnie z następującym wzorem:

1. Pierwszy kontakt z klientem, zbieranie informacji niezbędnych do przeprowadzenia wstępnych badań.

2. Projektowanie systemu produkcji i tworzenie ofert.

3. Omówienie propozycji i konsultacje z klientem w sprawie rozwiązań technicznych i rozmieszczenia urządzeń
w ramach istniejących pomieszczeń.

4. Po potwierdzeniu kupna, projekt jest kolejno rozwijany przez nasze biuro techniczne,
a klient jest wyposażony w  całą dokumentację techniczną niezbędną do budowy zakładu :

 

- kompletny projekt

- rysunki i dobór prac budowlanych

- rysunki i wymiarowanie sprężonego powietrza, instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych

- udostępnienie wszystkich wymaganych przez zamawiającego dokumenty do ubiegania się o dotacje
lub innych aplikacji do odpowiednich organów.

5. Konstrukcja maszyn

6. Instalacja systemu

7. Uruchomienie i test całego systemu w procesie produkcji

8. Szkolenie z przekazaniem całej wiedzy na temat działalności zakładu na pion techniczny klienta

  9. Kontynuacja prowadzenia serwisu podczas użytkowania