WIREX ROZPOCZYNA WSPÓŁPRACĘ Z COSTRUZIONI NAZZARENO!

Costruzioni Nazzareno projektuje, produkuje i instaluje kompletne systemy do:
• Produkcji biopaliw (pellet i brykiet) z biomasy.
• Redukcji ilości odpadów przemysłowych (brykietowanie)
• Zagęszczania ze zmniejszeniem ilości różnych typów odpadów przemysłowych ( prasowanie) .
• Mielenia
• Suszenia
• Systemy kogeneracyjne I trójgeneracyjne
• Zatrzymania odpadów produkcyjnych i filtracji emisji do atmosfery
• Transportu i magazynowania wielu rodzajów produktów Już w 1999 roku firma zbudowała pierwsze kompletne linie do produkcji pelletu i wyspecjalizowała się w tej dziedzinie w ostatnich latach zdobywając doświadczenia, pogłębione poprzez realizację projektów i instalację ponad 40 kompletnych systemów produkcji pelletu na całym świecie.

 

BUDOWA LINII PELLETOWYCH
Costruzioni Nazzareno buduje linie zapewniając klientowi maksymalne wsparcie, starannie wspomagając go zwłaszcza w początkowym etapie rozwoju projektu , zgodnie z następującym
wzorem:
• Pierwszy kontakt z klientem, zbieranie informacji niezbędnych do przeprowadzenia wstępnych badań.
• Projektowanie systemu produkcji i tworzenie ofert.
• Omówienie propozycji i konsultacje z klientem w sprawie rozwiązań technicznych i rozmieszczenia urządzeń w ramach istniejących pomieszczeń.
• Po potwierdzeniu kupna, projekt jest kolejno rozwijany przez nasze biuro techniczne, a klient jest wyposażony w całą dokumentację techniczną niezbędną do budowy zakładu :
- kompletny projekt
- rysunki i dobór prac budowlanych
- rysunki i wymiarowanie sprężonego powietrza, instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych
- udostępnienie wszystkich wymaganych przez zamawiającego dokumenty do ubiegania się o
dotacje lub innych aplikacji do odpowiednich organów.
• Konstrukcja maszyn
• Instalacja systemu
• Uruchomienie i test całego systemu w procesie produkcji
• Szkolenie z przekazaniem całej wiedzy na temat działalności zakładu na pion techniczny klienta
• Kontynuacja prowadzenia serwisu podczas użytkowania